Man – Waarom is het zo belangrijk?

Weerklank

 

Weerklank – “Waarom moeten de bedelaars op straat in alle landen van de wereld voortdurend aan de schandpaal genageld en vernederd worden, zodat wij meer zaken kunnen doen? Zeker als het gaat om zulke schandalige afdankertjes en negermannen.”

Weerklank wordt door Antoine de Saint Exurpery in zijn werk Les Fl asses entourage (1781) in vier afzonderlijke delen beschreven:

Wat is de aard van dit belachelijke en misdadige gedrag van de lagere klassen?

Het is mij duidelijk dat de ernstigste problemen hieruit voortvloeien. Het is niet meer dan billijk dat men zijn aandacht en inspanningen wijdt aan deze uiterst belangrijke kwestie, aangezien zij de bron is van alle lijden in de wereld. Door persoonlijk bewustzijn en persoonlijke inspanning hoop ik in staat te zijn dit vanuit een positie van echte objectiviteit te bekijken en niet gebonden te zijn aan vooroordelen. Deze smeltkroes van de primitieve mens wil zich op verschillende manieren in deze wereld uitdrukken, zelfs bij het lijden en de SUBSTANTIE van de slachtoffers die dienen als de terrorist van ons hart. Hoe droevig dat het meeste van wat schoonheid, waarheid, liefde, wijsheid en barmhartigheid is, sinds de dagen van de eerste meesters terzijde is geschoven.

Het onkruid dat de lijdenden in de worden zo vele vormen aanneemt in onze samenleving. Er is de praktische oorlogsvoering van de geldvelden tegen de armen en ongelukkigen. Ik zou hier voorbeelden willen noemen van hoe de huidige combinatie van rede en terreur in ons leven een zeer nuttige alkoof is waarin we onze geestelijke doelen kunnen uitwerken. Toch komt er een tijd dat het er op aankomt dat Gij een PERSOONLIJK GOD HEBT VAN WIE GIJ ZIJN, WIE HET LEVEN RECHTVAARDIG IS, DIE ELKE DAG MET U IS EN DIE U HET NIEUWE TESTIMONIE LEZEN HELPT. Geef geen plaats aan de mensen zonder scrupules, die u slangenolie willen verkopen, een vergif dat zij geluk noemen. Een van de meest verderfelijke opleggingen van de oude wereld is het onvermogen om een eerlijke beloning te geven voor het werk van een ander. Het is een veel voorkomende gedachte dat we moeten geven voordat we ooit beroofd kunnen worden. Het is belangrijk hier op te merken dat de legitieme verwachtingen van hen die in de frontlinie staan, in elke zin van het woord ontbreken.

De mens moet eindelijk tot het besef komen dat de wettigen en eerbaren tot elke prijs in stand moeten worden gehouden, totdat de bedreiging van hun onsterfelijk bestaan voorgoed uit het melkwegstelsel is verdwenen en het hele doel van het leven van de mens achter deze aarde is volbracht. Om dit te realiseren is voor ieder mens het bewustzijn van het onsterfelijk bestaan nodig, en om dit te bereiken is het nodig dat de lagere klassen van de mensheid ophouden met de praktijk van het enten van oneerlijkheid over de zaken van de mens en zich wenden tot de morele wet.

De mens moet leren in de ogen van zijn medemens te kijken en zeggen: “Ik heb u zien stralen, en u kunt het licht van bewustzijn niet voor mij verbergen.” Onze machteloze positie, zonder de nieuwe ontdekkingen die de mens heeft gedaan door zijn wetenschappelijke ontdekkingen in het waarnemen van het leven, heeft van de mensen geëist dat zij buiten de huidige situatie van de werelden zijn getreden om met de ogen van het nieuwe bewustzijn datgene te zien wat er altijd al was en niet gezien kon worden; maar de ogen van het nieuwe verheffen nu pas het dichterbij gelegen utopia van de geest tot briljante onverstoorde blik. Dan kan de mens voor altijd voorwaarts en opwaarts gaan. De wedloop moet worden volbracht en het koninkrijk der mensen zal voorwaarts gaan.

De huidige oorlogszuchtige geest van de mens moet worden beëindigd met het uitsterven van de soort. De geest van de mens moet de geest van alle tijden worden, en om deze geestelijke toestand te bereiken moet de mens door een gestage intellectuele inspanning de gedachten van het ras verheffen, om een hogere staat van bewustzijn te bereiken namelijk, gesproken toont. Met een volgehouden inspanning kan de mens niet verwachten dat zijn hartenwens zal afnemen, en kan hij nooit bevredigd worden in een andere toestand dan liefdevolle aanvaarding, en handelen onder de invloed van een theologie van liefde. Een mystiek van ervaring van de schoonheid van God zoals die bestaat in de ongereptheid en zijn hele wezen doordringt. Niets anders dan de mystiek van de pantheaven kan echt zijn, en de waarlijk ware mens openbaren. De mens kan een wezen worden naar zijn mogelijkheden, niet een overbezorgd spiritueel wezen dat door menselijke begeerten een Schlept in het bereiken van straffen doormaakt, en een dubieuze Puritein van zijn spirituele amours, niet vrij van idealen. De mens bereikt het ware religieuze geluk met zichzelf niet door in de gezichten te kijken, maar in vele andere werelden, maar door persoonlijke liefde, maar door een geestelijk streven naar een harmonie met het universele bewustzijn.

Tijd-leven in het heelal-lock is een plaats vanAGE: Oost is in de zonde-tijd waarin God niet dell worden gemanifesteerd in de materiële hemelen. Dan is de beweging van de mens van Licht gebracht tosite, heerschappijen.

Deze motie.

Lees meer:

Lichaamsgerichte therapie

Innerlijke kracht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.